Šajā privātuma politikā (turpmāk – “Politika”) Jūs informējam par to, kā Biedrība “Eņģeļi Tev Blakus” , vienotais reģistrācijas numurs 40008324550 (turpmāk tekstā Biedrība), ievāc, izmanto un uzglabā Jūsu personas datus, kad Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnē www.engelitevblakus.lv (turpmāk – “tīmekļa vietne”) pieejamos vai pastarpināti pieejamos pakalpojumus – veicat ziedojumu labdarības projektiem (turpmāk – “Pakalpojumi”).

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai Pakalpojumus, Jūs piekrītat šai Politikai un apstiprināt, ka esat iepazinies un sapratis tās noteikumus.

Personas Datu pārzinis ir Biedrība “Eņģeļi Tev Blakus”, vienotais reģistrācijas numurs 40008324550, juridiskā adrese Rīga, Burtnieku iela 36-1, LV-1084, e-pasta adrese https://engelitevblakus.lv

Politikas darbības joma

Šajā Politikā Jūs varat uzzināt, kā mēs apstrādājam Personas Datus attiecībā uz:
• visiem jautājumiem saistībā ar mūsu esošajiem, bijušajiem un potenciālajiem ziedotājiem;
• tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm;
• visām mūsu no VDAR un citiem attiecināmiem normatīvajiem aktiem izrietošajām saistībām.

Kādu informāciju mēs iegūstam un apstrādājam?

Šajā Politikā atsauce “Jūsu personas dati” nozīmē jebkuru informāciju, kas Jūs identificē vai var tikt pamatoti izmantota Jūsu kā vienas no iepriekš minētajām personām identificēšanai (turpmāk – “Personas Dati”).

Mēs iegūstam tādus personas datus, ko jūs mums brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar jums.
Veicot ziedojumu, jums jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija, piegādes adrese, un cita informācija kuru jūs vēlaties sniegt.

Mēs veicam personas datu apstrādi atbilstoši šai Politikai un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Fizisko personu datu apstrādes likumam un Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (2016/679) (turpmāk – “VDAR”).

Mēs apņemamies nodrošināt tās informācijas privātumu un konfidencialitāti, kas attiecas uz bijušajiem, esošajiem un potenciālajiem tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kā arī stingri ievērot tālāk izklāstīto Politiku ciešā kopsakarā ar mūsu pienākumiem un piemērojamiem personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Personas datu apstrādes tiesiskais

Mēs veicam Personas Datu apstrādi, pamatojoties uz:
• Jūsu piekrišanu;
• mums saistošajiem juridiskajiem pienākumiem;
• mūsu leģitīmo interesi nodrošināt Pakalpojumu kvalitāti.

Personas Datu apstrāde ir ierobežota tiktāl, ciktāl tā nepieciešama konkrētā datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Piekļuve Personas Datiem tiks ierobežota, sniedzot to tikai tam Biedrības locekļiem, kam tā nepieciešama, lai izpildītu savus profesionālos pienākumus pret Jums kā pret klientu vai Biedrības juridiskos pienākumus.

Pakalpojumi

• Mēs apstrādājam Personas Datus nolūkā iegūt finansējumu labdarības projektiem portālā Engelitevblakus.lv.
• Mēs ievācam vienīgi to informāciju, kuru mums ir snieguši ziedotāji vai to pilnvarotas personas. Šī Personas Datu vākšana ir nepieciešama, lai pienācīgi izpildītu ziedotāju izvēlētos pakalpojumus – ziedojumu pieņemšanu Biedrības bankas kontos vai ar maksājuma kartes starpniecību, kā arī mūsu juridiskos pienākumus saistībā ar to.
• Saņemot ziedojumu Biedrības bankas kontā, Biedrība saņem Personas Datus par ziedotāju (vārds, uzvārds, personas kods), kā arī informāciju par ziedotāja bankas konta numuru (ja maksājums ir veikts ar bankas pārskaitījumu), ziedojuma summu un citu informāciju, ko ziedotājs ir norādījis maksājuma uzdevumā.
• Minētie Personas Dati tiek izmantoti Biedrības grāmatvedības vajadzībām, kā arī ar ziedotāja piekrišanu publicēti Biedrības mājaslapā ziedotāju sarakstā.

Personas datu apstrādes vieta

• Personas Dati tiek glabāti un apstrādāti Eiropas Savienības (turpmāk – “ES”) un Eiropas Ekonomiskās Zonas (turpmāk – “EEZ”) iekšienē. Tomēr var rasties vajadzība Personas Datus nodot un uzglabāt ārpus ES vai EEZ. Tāpat arī Personas datu apstrādi var veikt datu apstrādātājs, kas darbojas ārpus ES vai EEZ.
• Nododot mums Personas Datus vai piekrītot to apstrādei, Jūs piekrītat to apstrādei arī ārpus ES un EEZ šajā Politikā norādīto apstrādes mērķu sasniegšanai. Mēs ievērosim visu nepieciešamo piesardzību, lai nodrošinātu, ka Personas Dati ir drošībā un tiek ievērots piemērojamais datu aizsardzības tiesiskais regulējums.
• Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs Jūs informējam par Personas Datu apstrādes detaļām, pamatojoties uz VDAR 15. pantu.

Datu uzglabāšanas ilgums

• Mēs uzglabājam Jūsu datus, kas attiecas uz veiktajiem ziedojumiem, tik ilgi, cik tas nepieciešams grāmatvedības vajadzībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Personas Datus, kurus Jūs piekrītat publicēt Biedrības mājaslapā, mēs apstrādāsim neierobežotu laiku. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Jūsu Personas Datu (vārda un uzvārda) publicēšanai.

Kā mēs aizsargājam personas datus

• Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

Personas datu nodošana trešajām

• Sniedzot Pakalpojumus mūsu klientiem, mums var būt pienākums nodot Personas Datus trešajām personām.
• Mēs izmantojam noteiktu trešo personu pakalpojumus, lai nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu (piemēram, IT pakalpojumu nodrošinātāji, grāmatveži). Personas Dati šīm trešajām personām tiek sniegti, lai tās savukārt varētu sniegt savus pakalpojumus mums. Personas Dati pakalpojumu nodrošinātājiem tiek nodoti tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai tie varētu sniegt savus pakalpojumus.
• Jums jāņem vērā, ka ziedošana nevar notikt bez maksājumu pakalpojumu iestādes starpniecības, kam ir nepieciešams saņemt un apstrādāt noteiktus Jūsu Personas Datus. Ziedojot naudu ar pārskaitījumu, Jums ir tiesības patstāvīgi izvēlēties maksājumu pakalpojuma sniedzēju. Biedrība nenodod Personas Datus maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un bez Jūsu iesaistes nevar veikt nekādus maksājumus Jūsu vietā vai vārdā.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko jūsu apmeklētās mājas lapas saglabā jūsu datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

Šī mājas lapa var iestatīt sekojošas sīkdatnes:
• Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.
• Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.
• Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, jūs interesēs visvairāk.
• Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājas lapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga “Patīk”, YouTube video. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi jūsu darbībām citās mājas lapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājas lapa.

Kā atteikties no sīkdatnēm

• Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat visus pārlūka logus.
• Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, jūs varat izmantot bezmaksas rīku Your Online Choices vai YourAdChoices.

Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem

Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:
• Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.
• Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.
• Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.
• Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.
• Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.
• Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.

Izmaiņas privātuma politikā

Mēs varam veikt izmaiņas šajā Politikā. Ja Politika tiks mainīta, jaunākā versija būs pieejama mūsu tīmekļa vietnē. Mēs aicinām Jūs laiku pa laikam pārbaudīt, vai Politikā ir veiktas kādas izmaiņas.