Ikvienam ziedotājam ir tiesības:

• Būt informētam par ziedojuma saņēmējas Biedrības “Eņģeļi Tev blakus” misiju, mērķiem un nolūkiem, kam plānots izmantot ziedojumu, kā arī par organizācijas iespējām izlietot šos līdzekļus efektīvi.
• Būt pārliecinātam, ka līdzekļi tiks izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti.
• Būt informētam par to, kādi cilvēki strādā Biedrībā “Eņģeļi Tev blakus”, un sagaidīt no šiem cilvēkiem godprātību, pārraugot ziedojuma izmantošanu.
• Iepazīties ar Biedrības “Eņģeļi Tev blakus” finanšu un darbības pārskatiem.
• Saņemt atbilstošu publiski paustu atzinību.
• Būt pārliecinātam, ka pret ziedojumu izturēsies ar cieņu un ievēros konfidencialitāti tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana.
• Sagaidīt, ka visas attiecības ar personām, kuras pārstāv ziedojuma saņēmēju Biedrību “Eņģeļi Tev blakus”, būs pilnīgi profesionālas un godīgas.
• Pārliecināties Biedrības “Eņģeļi Tev blakus” grāmatvedībā par sava ziedojuma izlietojumu.
• Saņemt atpakaļ savu ziedojumu, ja tas Biedrībai vairs nav nepieciešams.
• Uzdot jautājumus un nekavējoties saņemt patiesas un atklātas atbildes.

Priecāsimies, ja vēlēsieties mūs satikt un detalizēti iepazīties ar sava ziedojuma izlietojuma mērķi! Lūdzam sazināties ar Biedrību “Eņģeļi Tev blakus” par Jums izdevīgāko laiku.